Tell us about your mileage. You can also compare your mileage with other owners Honda Activa.

 • Submitted by
  Version
  Mileage (city)
  Mileage (highway)
  City
 • Abhishek
  45.5
  50.6
  Navi Mumbai
 • Ramesh
  50.0
  53.0
  Hyderabad
 • Chennai
  41.0
  52.0
  Chennai
 • diwakar
  53.0
  57.0
  Bangalore
 • Jay KAy
  33.0
  35.0
  Faridabad
 • Balakrishna
  99.9
  99.9
  Warangal
 • ravikant
  35.0
  38.0
  Hinganghat
 • rohit
  48.0
  55.0
  Sangrur
 • aniket patil
  33.2
  60.0
  Navi Mumbai
 • somann
  46.7
  56.4
  Vijayawada
 • Navin Kumar
  45.5
  50.6
  Salem
 • rak
  40.0
  47.0
  Abohar
 • Basheer
  35.0
  45.0
  Hyderabad
 • J VENKATESHWARLU
  40.0
  50.0
  Hyderabad
 • Suryadeb Bhunia
  36.0
  62.0
  Kolkata
 • Rakesh kumar
  40.0
  45.0
  Bidupur
 • rajkumar
  45.0
  58.0
  Chennai
 • Sandesh Verlekar
  55.0
  62.0
  Goa
 • Atik Vora
  45.0
  49.5
  Mumbai
 • aditya singh
  70.0
  75.0
  Raipur
 • Digvijaypal Sinfgh
  25.0
  30.4
  Noida
 • Hrishikesh Patel
  42.5
  62.6
  Ahmedabad
 • javed baig
  50.0
  55.0
  Ajmer
 • Mohd Asif
  52.0
  55.0
  Jajpur
 • Mahesh Naidu
  40.0
  57.0
 • naveen
  50.0
  55.0
  Alwar
 • Abhi
  55.6
  58.6
  Vishakhapatnam
 • SINGH
  35.4
  50.6
  Rohtak
 • H L SONAR
  35.4
  40.5
  Haweli Kharagpur
 • Tom Nevin
  55.0
  67.0
  Kochi
 • suresh kumar
  50.3
  66.2
  Bangalore
 • Manoj
  30.0
  35.0
  Bangalore
 • inderjeet upadhyay
  42.0
  48.0
  Hyderabad
 • Aslam
  72.5
  95.4
  Mumbai
 • Daksh
  25.0
  30.0
  Barabanki
 • Ncphani
  45.1
  55.0
  Hyderabad
 • Imran Shah
  43.0
  48.0
  Srinagar
 • Dilip
  30.0
  35.0
  Pune
 • Rushi
  43.0
  40.0
  Nagpur
 • Akul Darji
  48.3
  60.5
  Anand
 • sadhik pasha
  50.0
  53.6
  Hyderabad
 • Shashi
  40.0
  45.0
  Aarbelia
 • Habeebkhan.A
  47.0
  50.0
  Erode
 • Abhishek Mishra
  54.0
  59.0
  Kanpur
 • madanlal
  70.0
  80.0
  Sikar
 • satish
  44.0
  51.0
  Vadodara
 • Shivayogi
  33.0
  35.0
  Bangalore
 • amar
  50.0
  60.0
  New Delhi
 • Abhijit Pawar
  35.0
  40.0
  Pune
 • Ratnesh thakur
  40.0
  45.0
  Bhopal
 • Yash
  48.0
  65.0
  Dohad
 • Satish
  30.0
  50.0
  Bangalore
 • Satishgp
  30.0
  50.0
  Bangalore
 • raju kapdekar
  30.0
  41.0
  Mumbai
 • Shubham Chavan
  44.0
  48.0
  Miraj
 • KRISHNAN RAMALINGAM
  48.0
  53.0
  Cuddalore
 • vishal
  25.0
  30.0
  Aarbelia

Honda Activa Alternatives