Tell us about your mileage. You can also compare your mileage with other owners Royal Enfield Thunderbird.

 • Submitted by
  Version
  Mileage (city)
  Mileage (highway)
  City
 • Alok
  18.0
  22.0
 • ansuman
  30.0
  35.0
 • farook
  28.0
  36.0
 • mahender parashar
  30.3
  32.4
 • GURPREET
  35.0
  42.0
  Faridabad
 • Harish
  35.4
  40.4
 • HENDRY
  25.6
  32.0
 • Indranil
  29.5
  34.1
  Kolkata
 • ROHIT
  20.0
  28.0
  Jabalpur
 • Akhil Jain
  39.8
  42.0
  Surat
 • Jaydeep
  22.0
  32.0
  Pune
 • Anand Babu
  99.9
  99.9
  Anantapur
 • Manish Vishwakarma
  40.0
  45.0
 • Piyush
  40.0
  41.0
 • Raghavendra
  36.0
  42.0
 • Rahul.N
  30.1
  35.0
 • RAHUL.N
  32.1
  36.1
 • mahesh
  35.4
  45.5
  Hyderabad
 • Aditya Pandey
  37.0
  45.0
  Bareilly
 • R Subramanian
  35.0
  42.0
 • Nikhil Lahare
  48.0
  50.0
  Nashik
 • shashank
  32.0
  38.8
  New Delhi
 • Tameez Khan
  36.0
  43.0
  Hyderabad
 • Amal(Verified©)
  56.0
  62.0
  Kochi
 • test
  99.9
  99.9
 • SUPRIYA DUTTA
  99.9
  99.9
 • praveen BIPL
  99.9
  99.9
 • MUKESH NAGORA
  30.0
  40.0
 • Aman
  18.0
  26.0
  Ranchi
 • rahul choudhary
  32.0
  34.0
  Jaipur
 • Sunil Jain
  32.0
  37.0
  New Delhi
 • Sathish
  38.0
  40.0
  Chennai
 • AMMAR GOLWALA
  17.0
  23.0
  Bangalore
 • Muralidhar
  40.0
  48.0
  Mangalore
 • Balaram Vetriselvan
  40.0
  45.0
  Chennai
 • Prasanna
  30.0
  38.0
  Chennai
 • Satyabrata Nayak
  42.0
  48.0
 • Satyabrata nayak
  42.0
  47.0
  Bhubaneshwar
 • ajith
  51.0
  46.0
 • Harsha
  30.0
  26.0
 • rajnikant
  50.6
  70.0
  Nagpur
 • siddharth
  20.0
  24.0
 • Saurabh
  -99.9
  99.9
  Goa
 • Shirin
  99.9
  99.9
 • Vishal Raj
  22.0
  24.0
  Gurgaon

Royal Enfield Thunderbird Alternatives